BARKOD, PIKTOGRAM, ADITIV,...???

Čiji je ovo bar kod? Koji su sastojci ovog proizvoda? Šta znači ovaj piktogram (simbol)? Šta je E132?

CENTRALNI BARKOD REGISTAR

Web portal koji će Vam dati mnoge odgovore. Na jednom mestu imate pristup najrazličitijim informacijama o sastavu proizvoda i aditivima koji su dodati, ambalaži u kojoj su upakovani, piktogramima (simbolima) na ambalaži, proizvođačima, trgovinama gde možete kupiti određene proizvode,... !

Proizvođači čiji se proizvodi listaju na ovom portalu su društveno odgovorne kompanije koje su iskazale želju i volju da pomognu realizaciju projekata civilnog društva, zaštite potrošača i zaštite životne sredine!

BAR KOD

BAR KOD
DA LI MOŽETE DA PROČITATE DEKLARACIJU PROIZVODA PRILIKOM KUPOVINE U MARKETU?!!

PIKTOGRAMI

PIKTOGRAMI
DA LI ZNATE ŠTA PREDSTAVLJAJU SIMBOLI (PIKTOGRAMI) NA AMBALAŽI PROIZVODA KOJE KUPUJETE?!!

ADITIVI

ADITIVI
DA LI ZNATE ČIME SE HRANITE? DA LI PROIZVODI KOJE KUPUJETE IMAJU NEDOZVOLJENE SUPSTANCE?
Powered by Tempera & WordPress.