Barkod

O BARKODU

Barkod je smisleni niz tamnih crta i svetlih međuprostora koji omogućavaju elektronskoj opremi da očitaju u njima sadržanu informaciju o proizvodu. To omogućava brzo i jednostavno očitavanje podataka o proizvodu, ceni, kontroli zaliha, utvrđivanju poreznih obveza itd. BarkodOznačavanje artikala bar kodom poniklo je u Americi sredinom 70-tih godina 20. veka iz preke potrebe standardizacije obeležavanja artikala i smanjenja troškova trgovinskog prometa. U Evropi je uvedena sa zakašnjenjem od šest godine, a obeležavanje je implementirala Međunarodna asocijacija za numeričko označavanje artikala (IANA- International Article Numbering Association). GS1 sistem je jedinstveni međunarodni sistem šifriranja, simbolizacije i identifikacije. Nastao je kao evropski sistem (European Article Numbering- Evropsko numerisanje artikala), a prihvatanjem od strane zemalja širom sveta postao je globalni sistem. Iako je, na početku, sistem bio osmišljen da se koristi za numerisanje, simbolizaciju i identifikaciju artikala (prvenstveno za potrebe trgovine i proizvodnje), njegova primena se vremenom izuzetno širila. Danas je gotovo nemoguće naći oblast gde se sistem ne može primeniti.

VRSTE BAR KODOVA

U zavisnosti od oblasti primene GS1 sistem obezbeđuje nekoliko vrsta bar kodova za upotrebu. Različite vrste bar kodova imaju svoje dobre strane i svoje slabosti i zato GS1 vrši izbor bar koda koji će biti najpodesniji u primeni. Bar kodovi koje upotrebljava GS1 uključuju EAN/UPC, RSS, GS1-128, ITF-14, Data Matrix ,…

EAN13     EAN8

GS1-128

datamatrix_large        HrabroSrceQRcode

Ovde treba napomenuti da se u praksi najviše koristi EAN-13. Međutim, EAN-8 je kompatibilan sa EAN-13, a namenjen je za proizvode manjih dimenzija (npr. žvakaće gume, male čokoladice itd.). U zadnje vreme možemo primetiti na ambalaži, plakatima, vizit kartama upotrebu QR koda.

STRUKTURA  EAN BAR KODA

Struktura EAN bar koda je standardna i sastoji se od grupe brojeva koji sadrže podatke o zemlji porekla, proizvođaču i samom proizvodu. Standardan EAN-13 bar kod sadrži 13 cifara, a svaka cifra ima sledeće značenje:

StrukturaEAN

 oznaka zemlje porekla – jedinstveni broj koji označava zemlju porekla proizvoda.

Oznaka artikala iz naše zemlje je 860;

 oznaka proizvođača – jedinstvena oznaka proizvođača artikla koju svakom privrednom subjektu dodeljuje nacionalna ustanova ovlašćena za upravljanje označavanjem.

Ova oznaka je varijabilne dužine, ali je uglavnom 5-ocifrena;

 oznaka proizvoda – jedinstvena oznaka artikla koju formira sam proizvođač za svaki svoj proizvod. Ovu oznaku proizvoda slobodno formira sam proizvođač bez potrebe za konsultovanjem bilo koje ustanove;

 kontrolna cifra – da bi se izbegla pogrešna očitavanja šifre artikla, dodata je kontrolna cifra koja proverava da li je ostatak EAN šifre korektan.

Comments are closed.