E102

E 102 TARTRAZIN

Definicija
Einecs
Osobine
Čistoća  
Vezivanje boje za DEAE celulozu
Vezivanje boje za fosforilcelulozu
Intenzitet boje (1)
Ukupan azot
Ukupan sumpor
Sumpor vezan za DEAE celulozu
Odnos apsorbancija (A280/560) boje vezane za DEAE celulozu
Arsen
Olovo
Živa
Kadmijum
OVAJ ADITIV TREBA IZBEGAVATI JER IMA NEŽELJENI UTICAJ NA ZDRAVLJE LJUDI I DECE.

 

Comments are closed.