Piktogrami

Piktogrami su elementi vizuelne komunikacije koji preko odgovarajućeg simbola pružaju jasnu i nedvosmislenu potrebnu informaciju.

PiktogramiKomunikacijom, jednom od osnovnih ljudskih potreba, posredno se ili neposredno, verbalno ili neverbalno prenosi poruka, emocija, misao ili informacija putem simbola i znakova.

Savremeni čovek neguje vizuelnu komunikaciju kako bi obogatio svakodnevni život.

Početak vizuelnih komunikacija datira još od neolita kada je čovek crtao u pećinama, iz potrebe da zabeleži za njega neki važan događaj i prenese poruku daljim generacijama. Ti crteži predstavljaju začetak pisma, umetnosti i religije.

Kao jedna od faza u razvoju pisma. piktogram se kao forma izdvojio i razvio.

Postao je univerzalno sredstvo komunikacije prevazilazeći sve jezičke barijere.

Piktogram se od realne slike. kroz različite nivoe stilizacije. razvio do jasnih pojednostavljenih i geometrizovanih formi.

Savremen, čitak, pristupačan, sposobanjeza brzo i jasno vizuelno saopštavanje. Primenljiv u svim sferama svakodnevnog života. Primera je mnogo: u saobraćajnoj komunikaciji, upotrebi ikonica na računarima, na proizvodima široke potrošnje, aparatima, informacionim tablama..

Bez njegove primene. komunikacija savremenog čoveka bila bi oskudna, teška. skoro nezamisliva.

 

Izvor:

Piktogram kao univerzalmno sredstvo komunikacije u enterijeru i eksterijeru

Gabriela Spasojević, Akademija umetnosti Novi Sad, mart 2007.

Comments are closed.