Označavanje hemikalija

OTROVAN RIZIČAN OTPAD

OpasanOtpadSimbol precrtane kante za otpatke označava da se ovaj proizvod ne sme bacati sa ostalim otpadom, ni pod kojim uslovima! Potrebno ga je odneti u specijalne centre za reciklažu baš za ove proizvode ili u kante za OPASAN OTPAD.
Dakle postoji zabrana bacanja, ali mnogo bitnije je da znamo da ako završi u đubretu, pa na deponiji ili u prirodi, ispušta otrove koji kroz zemlju, vodu ili vazduh dospevaju do svih nas.

DSD/DSP propis    
 ZNAK OPASNOSTI KLASA OPASNOSTI  ZNAK OPASNOSTI  KLASA OPASNOSTI 
DSD Eksplozivno 
Eksplozivno
DSD T+
Veoma toksično/
Toksično
DSD F+
Veoma lako zapaljivo/
lako zapaljivo
DSD XnXi
Štetno
senzibilizacija
Iritativno
DSD O
Oksidujuće
DSD Xn
Mutageno, kat. 1 i 2
Karcinogeno, kat. 1 i 2
Toksično po reprodukciju,
kat. 1 i 2
DSD C
Korozivno
DSD T
Mutageno, kat. 3
Karcinogeno, kat. 3
Toksično po reprodukciju,
kat. 3
DSD N
Opasno po životnu sredinu

 

Comments are closed.